ชมรมเด็กก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2520 ก่อนหน้านี้ 2 ปี นายวิริยะ สิริสิงห กับภรรยา คือ นางสุภา สกุลเดิม ลือศิริ ได้ทดลองพิมพ์หนังสือ
เด็กทั้งประเภทวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และบันเทิงออกมาทดสอบตลาดดูก่อน เมื่อเห็นว่าการตลาดพอใช้ได้จึงตั้งสำนักพิมพ์ชมรมเด็กขึ้นที่ตึกแถวเล็กๆ
สูงเพียง 2 ชั้น ที่ริมถนนประชาอุทิศ แขวงและเขตราษฎร์บูรณะ จัดพิมพ์หนังสือเด็กเป็นหลัก

หนังสือเล่มแรกที่ชมรมเด็กพิมพ์คือเรื่อง “ใครเป็นคนแรก” เป็นหนังสือพ็อกเกตบุ๊คหนาประมาณ 120 หน้า ราคาจำหน่ายในขณะนั้นเล่มละ 6 บาท
ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี ชมรมเด็กจึงพิมพ์เรื่องที่สอง คือ ความรู้ 5 นาที เรื่องที่สามคือ เรื่อง มาเล่นกล้องกันเถอะ หลังจากนั้นก็
พิมพ์เรื่องอื่น ๆ สืบเนื่องมา

ต่อมาในปี 2529 ชมรมเด็กย้ายมาที่ตึกแถวเลขที่ 49/10 ถนนประชาอุทิศ พิมพ์หนังสือเด็กทุกประเภทและ พิมพ์นวนิยายของโบตั๋น (สุภา สิริสิงห)
กับหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาด้วย เมื่องานขยายขึ้นจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทสุวีริยาสาส์น จำกัด ในเดือนธันวาคม 2531 ชมรมเด็กเปลี่ยนเป็นผู้
จำหน่ายเท่านั้น

ชมรมเด็กและสุวีริยาสาส์นได้ขยับขยายสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่ 122/107-110 ถนนประชาอุทิศ แขวงและเขตทุ่งครุ สำนักงานเดิมใช้สถานที่
ชั้นบนเป็นที่ฝึกอบรมศิลปะสำหรับเยาวชน และเป็นที่ทำงานของพนักงานบางส่วน ฝ่ายขายและพนักงานประจำอีกกลุ่ม ทำงานที่สำนักงานใหญ่ สำนักพิมพ์
ผลิตหนังสือครอบคลุมตั้งแต่ หนังสือเตรียมความพร้อมต่างๆ สำหรับเด็ก 3 ขวบ เป็นต้นไป หนังสืออ่านต่างๆ ของเด็กทั้งบันเทิงและวิชาการ มีตำราระดับ
มหาวิทยาลัย เน้นด้านวิจัย การศึกษา ห้องสมุด บรรณารักษ์และวิทยาศาสตร์ฯลฯ นิทาน เรื่องสั้นและนวนิยายบ้างเล็กน้อย

จากประสบการณ์การทำหนังสือเด็กมาเกือบสามสิบปี ทำให้ชื่อชมรมเด็กเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักอ่านทั่วไป ทางชมรมเด็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักอ่านรุ่น
ต่อไปจะให้การสนับสนุนและเลือกซื้อหนังสือดีมีคุณภาพของสำนักพิมพ์ต่อไป

สีโลโก้สิงห์ มีความหมายแยกตามกลุ่มผู้อ่าน ได้ดังต่อไปนี้

สีเหลือง กลุ่ม เด็กเล็ก

สีฟ้า กลุ่ม วัยรุ่น

สีแดง กลุ่ม ผู้ใหญ่ หนังสือวิชาการ เรื่องสั้น นวนิยาย

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก