หน้าแรก > กิจกรรม > อย่าลืมไปเที่ยวงาน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11 (41st National Book Fair and 11th Bangkok International Book Fair 2013)
อย่าลืมไปเที่ยวงาน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11 (41st National Book Fair and 11th Bangkok International Book Fair 2013)

สำหรับชมรมเด็ก..พบกันได้ที่ บูท Q08 โซน C2 นะคะ...เข้ามาทางโซน ซี ขึ้นชั้นบนไปทางด้านร้านนายอินทร์ อยู่หน้าห้องน้ำชั้นบนค่าาาา...............

ชื่องาน   งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11
    (41st National Book Fair and 11th Bangkok International Book Fair 2013)
     
ลักษณะงาน   งานแสดงและจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง
     
ระยะเวลาแสดงงาน   วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 11 วัน
     
พิธีเปิด   วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ เปิดงาน
    เวลา 15.00 น. และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน เวลา 18.00 - 21.00 น.
     
สถานที่   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     
    โซนแพลนนารีฮอลล์ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และหนังสือต่างประเทศ
    โซนซี 1 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
    โซนซี 2 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป หนังสือเก่า หนังสือแบบเรียน
      หนังสือเด็ก และสื่อการศึกษา
    โซนพลาซ่า จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
    โซนเอเทรียม เวทีการแสดง และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
    โซนเมนฟอร์เย่ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และนิทรรศการต่างๆ
    โซนดี จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
    โซนบอลรูม จัดจำหน่ายหนังสือ Comic และวัยรุ่น
     
วัตถุประสงค์   1. เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพ เห็นถึงความสำคัญของ
    การอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
     
    2. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน
    อย่างเหมาะสมและได้ผล
     
    3. เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโต
    ของโลกหนังสือของต่างประเทศ
     
    4. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทยได้ขาย
ลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
     
    5. ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความ
หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฎิบัติตาม กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
     
ผู้เข้าร่วมงาน   สำนักพิมพ์กว่า 420 แห่ง จำนวน 950 บูธ
     
ผู้เข้าชมงาน   ประมาณ 1.5 ล้านคน
     
ผู้จัดงาน   สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
83/159 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-9560-4 โทรสาร. 0-2954-9565-6
Website : www.pubat.or.th, www.facebook.com/bookthai
E-Mail : info@pubat.or.th
     
ผู้สนับสนุนหลัก   กระทรวงศึกษาธิการ
     
ผู้สนับสนุนงาน   - กระทรวงวัฒนธรรม
    - กรุงเทพมหานคร
    - สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
    - มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
    - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     
ผู้สนับสนุนการเงิน   - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
    - บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
    - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
ผู้สนับสนุนพื้นที่โฆษณา   - บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
    - บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
    - บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด
    - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    - บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก