ภาพวิจิตร สัตว์หิมพานต์
นิทานภาพเล่มใหญ่
เลข ISBN : 9786162731778
ขนาด 26X37 ซ.ม. ซม.
หนา 16 หน้า
ราคา 200.00 บาท
เหลือ 200.00 บาท

 
   
ผู้แต่ง / ผู้เรียบเรียง : ปิยะทัต ภานุทัต
ผู้แปล : -
ผู้วาดภาพ : ปิยะทัต ภานุทัต
ลักษณะพิเศษ : -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ประเภทหนังสือ : นิทานภาพเล่มใหญ่
 
เนื้อหาสำคัญ

ป่าหิมพานต์ เป็นป่าในวรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมพานต์ หรือ หิมาลายา ในชมพูทวีป ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดล้วนแปลกแตกต่างไปจากสัตว์ที่มนุษย์รู้จัก ภาพวิจิตรเล่มนี้นำเสนอภาพวาดสัตว์หิมพานต์ เช่น หงส์  พญานาค กินรี ฯลฯ จากนักวาดฝีมือดี พร้อมอธิบายลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นๆ ไว้ด้วย

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก