ภาพวิจิตรชุด โขน รามเกียรติ์ เล่ม ๓
วรรณคดีไทย
เลข ISBN : 9786162731792
ขนาด 19.3X26.8 ซม. ซม.
หนา 54 หน้า
ราคา 300.00 บาท
เหลือ 300.00 บาท

 
   
ผู้แต่ง / ผู้เรียบเรียง : เอื้อยนาง เรียบเรียง
ผู้แปล : -
ผู้วาดภาพ : ประเวศน์ หนูจีน
ลักษณะพิเศษ : -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ประเภทหนังสือ : วรรณคดีไทย
 
เนื้อหาสำคัญ

ภาพวิจิตร ชุด โขน รามเกียรติ์ เล่ม ๓ ผู้เรียบเรียงได้ยึดตามฉบับ "บทละครเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชานิพนธ์ในพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นหลัก ในเล่ม ๓ นี้ มีทั้งสิ้่น ๑๒ ตอน จับความตั้งแต่ท้าวทศรถสวรรคต จนถึง กำเนิดมัจฉานุ

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก