เรียนพยัญชนะ สระ การสะกดและผสมคำ
แบบฝึกหัด-เกมภาษาไทย
เลข ISBN : 9786167068343
ขนาด 18.5X26 ซ.ม. ซม.
หนา 120 หน้า
ราคา 95.00 บาท

 
   
ผู้แต่ง / ผู้เรียบเรียง : กิตติ ธนิกกุล
ผู้แปล : -
ผู้วาดภาพ : -
ลักษณะพิเศษ : -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ประเภทหนังสือ : แบบฝึกหัด-เกมภาษาไทย
 
เนื้อหาสำคัญ

สอนให้เด็กรู้จักการพยัญชนะ สระ การสะกดและผสมคำ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือของครูหรือผู้ปกครองในการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เริ่มเรียนระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา พร้อมแบบฝึกหัดให้เด็กๆ ฝึกอ่านและเขียนเพื่อเพิ่มความชำนาญ

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก