ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558
วัฒนธรรมไทย
เลข ISBN : 9786162731730
ขนาด 14.5X21 ซม. ซม.
หนา 344 หน้า
ราคา 300.00 บาท
เหลือ 300.00 บาท

 
   
ผู้แต่ง / ผู้เรียบเรียง : สมนึก พานิชกิจ
ผู้แปล : -
ผู้วาดภาพ : -
ลักษณะพิเศษ : -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ประเภทหนังสือ : วัฒนธรรมไทย
 
เนื้อหาสำคัญ

ศิลปินแห่งชาติเล่มนี้ รวบรวมชีวประวัติประสบการณ์ และผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555-2558

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก